Методичний проект педагогічного колективу

      Учасники проекту:

      Педагогічний колектив закладу.

      Мета проекту:

 • реалізація науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес як шлях до удосконалення та розвитку творчої особистості вчителя та учня »;
 • розвиток творчих здібностей учителів;
 • опанування педагогами інноваційних педагогічних технологій;
 • підвищення рівня науково-методичної компетентності, інноваційної грамотності вчителя.

     Завдання проекту:

 • системне впровадження в практику інноваційних технологій навчання й виховання, досягнень сучасної педагогічної науки, ІКТ;
 • створення умов для розвитку творчого потенціалу вчителів;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогів шляхом роботи творчих груп, методичних об’єднань учителів -предметників, організація методичних місячників;
 • поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів школи через організацію на базі школи міських та обласних семінарів, участь у всеукраїнських виставках, публікації матеріалів у фахових виданнях.

          Термін  реалізації проекту 

2016-2019 рр.

         Тип проекту: колективний, творчий, практичного напряму.

         Очікуваний результат:

 • розвиток професійної компетентності, творчого потенціалу педагогічного колективу на основі діагностики та моніторингу;
 • вироблення інноваційного стилю, підготовка вчителів до пошукової самоосвітньої діяльності;
 • формування в учителів творчого підходу до педагогічної праці, уміння знаходити доцільні методи навчання й виховання;
 • забезпечення науково-методичного підґрунтя з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 • моніторинг і всебічний розвиток науково-методичного, професійного рівня педагогічного колективу;
 • розвиток ініціативи, творчості, креативності вчителя з метою підвищення якості й результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у навчанні та вихованні.

     Етап проекту:

Аналітично – діагностичний  –  2016-2017 н.р.

Заходи щодо наукового й педагогічного дослідження:

 • Опрацювання науково-методичної та психолого-педагогічної літератури з питань формування професійної компетентності вчителів та їхнього вдосконалення, упровадження інноваційних технологій.
 • Визначення мети, напрямів і змісту проекту, його алгоритму; аналітичне обґрунтування актуальності й перспективності проблеми.
 • Аналіз стану науково-методичної роботи за останні роки, творчого потенціалу педагогів гімназії, матеріально-технічної бази закладу.
 • Діагностика готовності вчителів до впровадження інновацій, визначення фахового рівня підготовки педагогів.
 • Розробка науково-методичного супроводу впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
 • Психолого-педагогічний супровід практичним психологом науково-педагогічного рівня підготовки педагогів із цього питання.

Заходи:

 1. Методичний місячник
 2. Науково-практична конференція
 3. Місячник перспективного педагогічного досвіду
 4. Педагогічні проекти

Технології:

 1. Технологія порт фоліо в навчально-виховній роботі
 2. Порівняльна модель традиційного та інноваційного уроку
 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці

Індивідуальні та колективні форми реалізації проекту

 1. Наставництво вчителів-предметників
 2. Наставництво класних керівників.

Адресна допомога (за потреби)

 1. Інструктивно – методичні наради
 2. Психологічний семінар-практикум із проблеми «Шкільний простір як сприятливе середовище для індивідуального розвитку й саморозвитку учня»
 3. Тренінгові групи вчителів-предметників із питань «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці»
 4. Науково-практична конференція з питання «Інноваційна діяльність педагогів гімназії: проблеми, знахідки й перспективи розвитку».
 5. Швидка методична допомога:
 • Адаптація учнів 5-го класу до нових умов навчання в основній школі (для педагогів, що працюють у 5-му класі).
 • Зовнішнє незалежне оцінювання (для педагогів, що працюють в 11-му класі)
 • Завдання класних керівників щодо виконання основних напрямів виховання
 • Педагогічне портфоліо вчителя

Колективні й групові форми роботи

 1. Методичні об’єднання:
 • Учителів початкових класів;
 • Учителів природничо-математичного циклу;
 • Учителів суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • Школа молодого вчителя.
 1. Методичне об’єднання класних керівників

             Очікувані результати  проекту:

 • Формування нового типу педагога, здатного до самовдосконалення, саморозвитку, творчої самореалізації;
 • Науково-методична, педагогічна майстерність, фахова інноваційна грамотність педагогів, їхня компетентність;
 • Ефективна система вивчення та запровадження інноваційних технологій, яка допоможе узагальнювати перспективний досвід, своєчасно визначати проблеми, вибирати шляхи їх подолання;
 • Підвищення якості навчальних досягнень учнів із базових дисциплін;
 • Підготовка конкурентоспроможних випускників, здатних адаптуватися, самореалізуватися в соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках;
 • Опанування ефективних стратегій і технологій удосконалення навально-виховного процесу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Post comment