Наказ про стан викладання предмета «Захист Вітчизни»

Україна

ТРАВНЕВСЬКА ГІМНАЗІЯ АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

25.11.2018 року   Жовтневська            №

 

Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни»

Згідно плану роботи гімназії та з метою підготовки юнаків до строкової служби у лавах армії України, виконання програми військово-патріотичного виховання молоді протягом листопада місяця було здійснено вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни».

Учитель предмета «Захист Вітчизни» Іванов В.Л., стаж роботи 28 років, викладає предмет в закладі з 2010 року. За наслідками атестації йому встановлено  кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання «старший учитель».

В процесі перевірки було відвідано 10 уроків, проведені контрольні роботи, вивчено документацію та стан матеріально-технічного забезпечення, проведено співбесіди з викладачем. Аналіз стану викладання предмета «Захист Вітчизни» підтверджує, що програма з предмета, заходи, передбачені місячниками військово-патріотичного виховання в основному виконуються.

Заняття проводяться на базі кабінету, на стройовому та спортивному майданчиках. Вимогам щодо проведення навчальних занять відповідають навчальні місця для вивчення стройових прийомів, занять із тактичної і фізичної підготовки, єдина смуга перешкод. Навчальний кабінет забезпечений таблицями, навчальними посібниками, макетами зброї, протигазами. Викладач і учні дотримуються правил ТБ під час користування зброєю, виконання стройових команд, занять із окладної фізичної підготовки, у поведінці при виникненні надзвичайної ситуації (заняття з цивільного захисту).

Учитель знає та розуміє основні вимоги навчальної програми, керівні документи з питань підготовки молоді до служби у Збройних Силах України, ознайомлений із методичними  рекомендаціями щодо викладання предмета в поточному навчальному році.

Відповідно до діючої програми складено календарне планування з урахуванням виділеної кількості годин (1,5 години на тиждень). Аналіз поурочних планів та відвіданих уроків підтвердили підготовку вчителя на достатньому рівні.

Стосунки між учнями та викладачем предмета «Захист Вітчизни» будуються на основі вимог загальновійськових статутів в обсязі тем, що вивчаються. Кожен урок починається з шикування та привітання. У процесі вивчення нового матеріалу, закріплення та перевірки засвоєння його учнями реалізуються принципи навчання: доступності, проблемності, зв’язок навчання з життям, диференціації; застосовуються методи демонстрації, діалогічний, інформаційно-повідломлюючий, пояснювальний. Простежується система роботи щодо виділення зі змісту виучуваного матеріалу найголовнішого. На різних етапах уроку використовується наочність: таблиці, малюнки, макети, схеми.

У процесі розгляду нормативно-правових основ військової служби вчителем розкривається послідовна політика керівництва держави у формуванні збройних сил. Під час проведення занять належна увага приділяється підготовці учнів до захисту Вітчизни, поясненню прав і обов’язків громадян України щодо захисту її незалежності та територіальної цілісності, підготовці до служби у Збройних Силах України. Робочі зошити учнів є конспектом і джерелом підготовки до контрольних робіт, за записами в них простежується робота із систематизації та узагальнення виучуваного матеріалу, виділення головного.

В учнів на середньому і достатньому рівні сформовані життєво необхідні знання, уміння і навички щодо захисту Вітчизни і військо-патріотичного виховання.

Викладач має 4 години гурткової роботи із даного напряму,  але використовує їх не за призначенням. Щорічно під його керівництвом проводиться День цивільного захисту, в ході якого на практиці закріплюється вивчений теоретичний матеріал, учні і працівники набувають навиків дій в екстремальних ситуаціях. Проводяться заняття з ЦЗ для працівниківгімназії.

Проте у викладанні предмета є недоліки:

  • недостатньою залишається самоосвітня робота викладача щодо вивчення передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій викладення та їх впровадження у практику роботи;
  • не урізноманітнюється структура уроків. Проведення уроків одного типу призводить до одноманітності, що значною мірою не сприяє підвищенню інтересу учнів до навчання. При проведенні уроків не використовуються інтерактивні технології, роздатковий матеріал.

Результати контрольних робіт

 

 

Клас

 

 

К-сть учнів

 

 

Викону-вали

роботу

Рівень досягнень
1-3 % 4-6 % 7-9 % 10-12 %

 

Якість % усп.
                           

Якість показників – _____%.

На підставі вище викладеного,

НАКАЗУЮ:

  1. Роботу вчителя , викладача предмету «Захист Вітчизни» вважати задовільною.
  2. Вчителю _______________:
  • Продовжити роботу щодо підготовки учнів до захисту Вітчизни, до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених законодавством.
  • Урізноманітнити типи і структуру уроків, використавши при цьому інтерактивні технології навчання.

2.3.3 метою підвищення самоосвіти опрацювати передовий педагогічний досвід з предмету, накопичувати матеріал у папці із самоосвіти, передплачувати фаховий журнал.

2.4.3 нового навчального року в обов’язковому  порядку вести гурток даного напрямку

  1. Повторну перевірку здійснити у ____________________ .

З наказом ознайомлений:

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Post comment