Положення про методичну раду школи/гімназії

Положення про методичну раду

 1. Загальні положення

Методична рада

 • діє згідно із чинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, обласного й міського управлінь освіти, що стосуються сфери її діяльності, а також цим положенням;
 • є колегіальним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

Головною метою діяльності методичної ради є:

 • досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів;
 • вироблення основних напрямів розвитку та вдосконалення змісту навчання і виховання учнів;
 • оцінка якості та визначення перспективних потреб щодо методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • погодження та затвердження планів і програм.
 1. Основні функції методичної ради:

Організаційно – педагогічні:

 • спрямувати роботу вчителів на реалізацію основних завдань державної національної програми «Освіта»;
 • сприяти пошуку та використанню в навчально –виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, впровадження нових педагогічних технологій;
 • створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
 • здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю;
 • проаналізувати науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення школи;
 • ознайомити із запропонованими новими навчальними планами, програмами, підручниками, навчальними і наочними посібниками, іншою навчальною, виховною, методичною літературою, дидактичними і програмними засобами, їх погодження;
 • організувати самоосвітню роботу педагогів;
 • організувати методичну допомогу молодим спеціалістам;

Пошуково – дослідницькі:

 • стимулювати ініціативу та активізувати творчість членів педагогічного колективу до науково – дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення і розвиток навчально – виховного процесу в школі та роботі вчителів;
 • контролювати результативність дослідницької та проектної діяльності вчителів;
 • організовувати консультативну допомогу педагогам з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи та професійного вдосконалення;

Вивчення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду:

 • вивчити та впроваджувати передовий педагогічний досвід й вироблення пропозицій щодо форм його поширення і запровадження в практику;
 • створити умови для використання в роботі вчителів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.
 1. Організація роботи методичної ради:
 • створюється на 1 навчальний рік, діє відповідно до свого плану роботи і збирається на свої засідання раз в два місяці;
 • планує свою роботу відповідно до проблемної теми школи;
 • зобов’язана винести свої рішення не пізніше місячного терміну із дня отримання матеріалів, поданих на розгляд;
 • засідання методичної ради фіксується у протоколі.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор гімназії

________ І.І.ІВАНОВ

01 вересня 2018 р.

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Назва гімназії на 2015-2016 н.р.

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
 

ЗАСІДАННЯ № 1 (вересень)

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Члени методичної ради  
2. Завдання методичної служби на новий навчальний рік. ЗНВР

 

 
3. Розподіл обов’язків між членами ради Члени методичної ради  
4. Планування роботи кафедр, МО,  педагогів для роботи над науково-методичною проблемою ЗНВР,

голови МО

 
5. Організація самоосвіти вчителів у межах творчих груп ШПМ Члени методичної ради  
 

РОБОРА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ

1 Збір матеріалу для підготовки до педагогічної ради ЗНВР

 

 
2 Організація проведення семінару «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності».  

Керівник творчої

групи

 
3 Організація проведення круглого столу «Організація науково-дослідницької діяльності як пріорітетний напрям у розвитку здібностей учня» ЗНВР

 

 
4 Організація проведення круглого столу “Професійна етика вчителя” Психолог

 

 
5 Організація і проведення І туру предметних  олімпіад ЗНВР,

вчителі – предметники

 

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
 

ЗАСІДАННЯ № 2 (січень)

1. Заходи для управління самоосвітою вчителів. ЗНВР  
2. Моніторинговий супровід ефективності профільного навчання. ЗНВР  
3. Взаємовідвідування відкритих уроків. Векторний аналіз уроку. Члени методичної ради  
 

РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ

1 Самоосвіта вчителів з проблемної

теми

Керівники МО  
2 Аналіз результативності методичної роботи за І семестр ЗНВР  
3 Про організацію повторення навчального матеріалу, підготовка до ДПА. ЗНВР  
4 Організація проведення інтерактивного семінару-практикуму «Використання ІКТ у діяльності       предметних кафедр. Створення навчальних програмових засобів».  

ЗНВР

 
5 Організація проведення семінару-практикуму «Підготовка учнів до життя в сучасному інформаційному просторі». ЗНВР  

 

 

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
 

ЗАСІДАННЯ № 3 (березень)

1.
Аналіз ефективності науково-методичної роботи гімназії.

 

ЗНВР  
2.
Підсумки конкурсів «Кращий гімназист», «Кращий навчальний кабінет»
Адміністрація гімназії  
3.
Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.
Жеребчук Н.В.

ЗНВР

 
4.
Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально – виховному процесі.
ЗНВР  
 

РОБОРА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ

1 Звіти вчителів, що атестуються Вчителі  
2 Затвердження графіку навчальних екскурсій та навчальної практики Іванов Н.В.

ЗНВР

 
3 Збір аналітичного матеріалу до педради №3 Керівники М/О

ЗНВР

 
4 Про хід конкурсу «Учитель року»                 ЗНВР  

 

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
 

ЗАСІДАННЯ № 4 (травень)

1. Підсумки захисту науково-дослідницьких робіт на конкурсі-захисті МАН ЗНВР  
2. Підсумки моніторингу навчальних досягнень за 2015-2016 н.р.

 

Члени методичної ради  
 

РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ

1 Презентація розробок вчителів щодо роботи по своїй проблемній темі Вчителі – предметники  
2 Збір інформації і заяв учнів щодо впровадження спецкурсів та факультативів на 2016-2017 н.р. ЗНВР

 

 
3 Підготовка матеріалів до підсумкової педради ЗНВР

 

 
4 Організація проведення ДПА у 9 класі ЗНВР

 

 
5 Підведення підсумків шкільного конкурсу «Учитель року» ЗНВР

 

 
6 Динаміка якості знань учнів ЗНВР

 

 
7 Про підсумки ДПА та проходження навчальної практики учнів ЗНВР

 

 
8 Звіт з самоосвіти молодих вчителів Іванов О.В.  

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Post comment